Obecná pravidla

Obecná pravidla Souboje fakult

1. Týmy
(a) Tým tvoří lidé z jedné fakulty ČVUT.
(b) Za fakultu se počítá i MÚVS ČVUT (v možnostech přihlášení označován jako „Ostatní součásti ČVUT (MÚVS, ÚTVS, RČVUT, SÚZ, VIC a pod.)“).
(c) Pokud fakulta nesežene dostatek hráčů, může tým doplnit maximálně dvěma hráči z jiné fakulty.
(d) Pokud je tým namíchán ze dvou a více fakult, nebude se výsledek počítat do celkových výsledků.
(e) Počet týmů je omezen na dva týmy z každé fakulty (s výjimkou dračích lodí, kde každá fakulta může postavit pouze jednu posádku).
(f) Každý hráč musí být student ČVUT.

2. Bodování
(a) Boduje se každý turnaj zvlášť.
(b) Každý turnaj je oceněn stejným rozložením bodů (viz. bod f).
(c) Na konci akademického roku vyhrává tým s nejvíce body (dáno součtem bodů, které získal tým fakulty na jednotlivých utkáních Souboje fakult).
(d) Pokud fakulta postaví více týmů, počítá se do celkových výsledků lepší z týmů.
(e) Pokud mají dvě fakulty v celkovém součtu bodů stejný počet, rozhoduje lepší vzájemné umístění v závodu dračích lodí.
(f) Body jsou rozděleny následovně:
1. místo – 15b.
2. místo – 13b.
3. místo – 11b.
4. místo – 8b.
5. místo – 7b.
6. místo – 6b.
7. místo – 5b.
8. místo – 4b.
9. místo – 3b.

3. Bezpečnost
(a) Všichni účastníci sportují na vlastní nebezpečí.
(b) Organizátoři akce nenesou žádnou zodpovědnost za případná zranění.